Szocioamoria - AZ1.HU

Az evolúció évmilliárdok óta dolgozik azon, hogy kipróbálja az együttélés különböző formáit, és megtalálja azokat a biológiai kölcsönhatásokat, amelyekben az Egység őskódja a legnagyobb hatékonysággal tud kibontakozni. Ilyen például a szimbiogenézis, amely során kettő vagy több különálló organizmus szimbiotikus összefonódása végén létrejön egyetlen új  organizmus. Vagy a szuperorganizmusok, amelyekben sok együttélő egyed olyan készségeket fejleszt ki, amik túlmutatnak a közösséget alkotó egyedek készségein  (pl. hangya kolóniák). 

Az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján kidolgoztunk egy organikus közösségépítési koncepciót, ebben a szuperorganizmusokra jellemző tulajdonságokat adaptáltuk emberi körülményekre. Ezt egy olyan kísérleti projekt alapjainak tekintjük, amelyben arra keressük a választ, jelenleg mi a legintenzívebb együttműködési forma, ami ember-ember, illetve ember-természet között létrejöhet. A közössépítésnek ezt az intenzív módját szocioamoriának neveztük el.

A közösségi együttélés akkor szocioamor, ha valamennyi alábbi tényező egyszerre érvényesül benne:

– a közösségi cél a harmonikus együttélés az emberi és természeti környezettel;
– titok nélküli, nyílt és őszinte kommunikációt a szocioamoria elvei szerint működő közösségen belül; a mentális, érzelmi és testi (érintés alapú) kommunikáció egyaránt érvényre jut;
– korlátok nélküli, szabad mentális, érzelmi és testi kapcsolódás a közösség tagjai között;
– a közösség tagjai a csoport szolgálatába állítják azokat a mentális, érzelmi és fizikai erőforrásaikat, amelyek nem szükségesek az egyéni túléléshez (közösségi birtoklás);
– a közösségen belüli hierarchia a csoportdinamikának megfelelően, a szociális kompetencia mentén változik (az a pillanatnyi vezető, akinek adott helyzetben a legnagyobb a mentális/érzelmi/testi kompetenciája, vonzereje);
– probléma- és feladatmegoldás: minden lehetséges módon érintkeznek a csoport tagjai (érzelmi összehangolódás -> testi kapcsolódás -> mentális eszmecsere). A feladat-megoldó kommunikációban szerepet kapnak a mélytudati információk;
– a döntéshozatal támogató-közösségi (beállunk minden javaslat mögé, amiről érezzük, hogy megfelel a közösségi céloknak, akkor is, ha nincs véleményünk vagy semleges);
– a gyerekvállalás közösségi döntés, a gyermeknevelés közösségi feladat.

A szocioamor közösség alapegységei a szocioamor sejtek, ami 3-5 felnőtt ember együttélése. Két-három szocioamor sejt alkotja a szocioamor családot, ami már gyereknevelő közösségként is működhet. A szociamor családok egy élettérben élnek, ami egymás szomszédságában lévő, de önálló lakótereket jelent.

A szocioamoria négy szintje

Szocioamor fraktál – AZ1.HU

Az-Egy-Én

Stabil alap nélkül nincs tartós és hatékony közösség. Ez az alap az egy-én, aki ismeri életének motivációit és traumáit, egyensúlyban tudja tartani a mentális, érzelmi és testi működését. Empatikusan tud kapcsolódni a térhez, amelyben él: a Földhöz, más élőlényekhez, embertársaihoz. Felfedezte a mélytudat jelentőségét a mindennapi döntéseiben, használni tudja ezt a kapcsolódást mentális és érzelmi folyamataiban. Felismerte, miért erősíti önmagát is azzal, ha képes szabadon kapcsolódni más egy-énekkel.

A szocioamor sejt

A szociamor közösség második szintje az-egy-ének többes kapcsolódása. Egy sejtet legalább három ember alkot. Ez a “szentháromság” nem kőbe vésett, de célszerű annyi főben maximalizálni a sejt-létszámot, ahány emberre egyidőben figyelmet tudunk fordítani. Ez tapasztalatok szerint ritkán több 3 embernél. A szocioamor sejt egy együttélő közösség, amelyben mindenki vonzódik a sejt többi egy-énéhez. Ez kifejezésre jut abban is, hogy szabadon kapcsolódnak egymáshoz mentálisan, érzelmileg és testileg.

Sejt-szövetség: a szocioamor család

A harmadik együttműködési szinten a szocioamor sejtek kapcsolódnak össze. Jellemzően 2-4 sejt alkot egy családot. A szocioamor család lényege, hogy – az első két együttműködési szint minden jellemzőjét megtartva -, gyermeknevelő közösség. Épp ezért a családot alkotó sejtek együtt élnek olymódon, hogy a gyermekek biztonságosan tudjanak közöttük mozogni. A gyermeknevelés valamennyi családon belüli felnőtt közös feladata és felelőssége, függetlenül attól, melyik sejtben született a gyermek, kik a biológiai szülők.

Együtt a természettel: a szocioamor közösség

Több szocioamor család dönthet úgy közösen, hogy együtt egy szorosabb élettérközösséget alkotnak. A cél, hogy együttműködve formálják az életterüket, megteremtsék a környezettudatos, önfenntartó életmód feltételeit.

Nem szeretnél lemaradni a legújabb történetekről? Kérj értesítést az e-mail címedre.

  •  
  •  
  •