Szimbiózis – az önismeret új dimenziója – AZ1.HU

Düh, menekülés vagy szimbiózis?

Menekülj vagy harcolj – leegyszerűsítve így fogalmazzuk meg azt a két reakciót, ahogyan külső-belső konfliktushelyzetekre reagálunk. A menekülés az elkülönülési választ szimbolizálja. Kimenekülünk egy helyzetből azzal, hogy eltávolítjuk magunkat az élménytől, vagy azoktól az emberektől, akiket hibáztatunk a kialakult helyzetért. Úgy teszünk, mintha meg sem történt volna, nem létezne, nem fontos, nem beszélünk róla, falakat építünk. 

A másik lehetséges reakció a harc. Dühössé válunk, támadunk, szélsőséges helyzetben átadjuk magunkat még a gyűlöletnek is, legszívesebben lerombolnánk, megsemmisítenénk, amit vagy akit felelőssé teszünk a megélt lelki konfliktusért.

A konfliktus kiváltója pedig lehet bármilyen intenzív negatív érzelmekkel járó élmény. A biztonságérzetünk elvesztése, csalódás, féltékenység, szégyen, bűntudat, veszteségélmény, félelem. 

A menekülés és a harc metodikája genetikai örökségünk része, az pedig, hogy melyik megoldást választjuk inkább, a személyiségünk jellemzőitől is függ. Azonban van még egy harmadik megoldási lehetőség arra, miképp oldjunk fel konfliktusokat, ami csak tudatos tanulással sajátítható el: a szimbiózis metodikája. Ebben nem menekülünk, és nem is harcolunk a klasszikus módon, hanem a megoldáshoz felhasználjuk a konfliktus feszültségéből fakadó energiát. A technika alapjai ugyanolyan ősiek, mint maga az emberi kultúra, de elsajátítani mégis nehéz, mert meg kell hozzá haladni az ösztönökben kódolt “fuss vagy harcolj” működést.

A szimbiózis mint a természetben ezernyi módon megnyilvánuló kapcsolódási forma, az evolúció egyik meghatározó hajtóereje, ami két fogalom köré szerveződik: egymásrautaltság és együttélés. Ezeket hatékonyan megélni pedig csak akkor tudjuk, ha képessé válunk befogadni, integrálni a tőlünk akár teljesen eltérően működő élőlény mozgatórugóit, energiáit.

A szimbiózis nem önfeladást jelent, hanem megértést és befogadást. Türelmes, nem féltékeny, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, mindent eltűr, mindent remél – írják a kétezer éves iratok arról a lelki állapotról, ami a szimbiózis alapja. Szinte embertelenül nehéznek tűnik. 

Minden konfliktusunk mögött belső harc áll

A szimbiózist megérteni, gyakorolni, számtalan úton haladva lehet. Még harcművészet is van, ami ezen a szemléletmódon alapul, a japán eredetű aikidó. Ebben a harcművészetben nem arra törekszünk, hogy felülkerekedjünk az ellenfelünkön, hanem azt próbáljuk elérni, hogy összhangba kerüljünk vele, és harmóniával oltsuk ki a diszharmóniát. Alapítója szerint az aikidó egy út, amellyel le tudjuk győzni a konfliktusokat magunkban, és amellyel békét teremthetünk a világegyetemben. A cél tehát az aikidónál is a megértés és az energiák integrálása, még egy külső támadás esetén is.

A szimbiózis metodikáján alapuló konfliktuskezelési megoldások mindegyikére jellemző, hogy a külső konfliktusokat is belső lelki folyamatokra vezeti vissza. A külső, megnyilvánuló konfliktust itt a lehető legtágabban kell értelmezni. Nem csak egy veszekedést jelenthet, hanem azt is, ha szomatizáljuk a belső konfliktusunkat, ha megbetegíti a testünket egy érzelmi feszültség. A “harcolj” típusú emberek sokat veszekednek másokkal, a “menekülj” típusú emberek inkább önmagukkal küzdenek. Ha a kétféle működést egy tengely két végpontjának tekintjük, akkor a szimbiózis szemléletmódja a tengely közepe, az egyensúlyi állapot, amikor sem menekülni, sem harcolni nem akarunk a bennünket érő hatásokkal. Ez a belső béke teremti meg a megértés és befogadás lehetőségét.

A saját életemben évtizedek óta keresem a szimbiózishoz vezető utat, amihez a belső motivációt egy 12 éves kori élményem adja. Az egymásrautaltságot elfogadni, a békés befogadás állapotát elérni is nehéz, fenntartani pedig még nagyobb kihívás, folyamatos egyensúlyozás a különböző külső és belső hatások között. A szenvedélyünk és a vágyaink, a traumáink és félelmeink nem statikus állapotok, és nem is kell őket legyőzni. Sem harcolni nem kell velük, sem elfutni előlük.  Az egész folyamat fonákja, hogy az egyensúly felé haladás dinamikájában rejlik az élet megtapasztalásának, megértésének lényege. Nem vagyok ebben tökéletes, de talán már vannak olyan tapasztalataim, amikkel téged is támogathatlak. Erről szól az alábbi lehetőség, ami talán téged is érdekel.

A szimbiózis technikája, mint önismereti lehetőség

Ha elvesztetted a fonalat az életedben, nem tudod, hogyan tovább, új impulzusokat keresel, konfliktusokat szeretnél megoldani, próbáld meg, segít-e a megoldásban a szimbiózis megélése. Ha igényled, támogatni tudlak ebben a folyamatban. Nem útmutatással, tanácsokkal vagy válaszokkal a kérdéseidre, azokat magadnak kell megtalálnod. Hanem kommunikációs élményekkel, hiszen minden szimbiózis alapja a kapcsolódás. Ebben nem te kapod a figyelmemet, az a személyiség, amivel jelenleg azonosítod magad. Hanem a lelked mélységei, az abban rejlő érzelmek, az életedet átszövő vágyak és félelmek. Ebben az önmegismerésben lehetek számodra egy katalizátor. Szimbiotikus támogatásnak hívom ezt a technikát: a lelki mélységek találkozása, összefonódása, amelynek a végén az interakcióból nyert erő és tapasztalatok birtokában járhatod tovább a saját utadat.

Ős-szimbiózis és Ős-vágy

Valaha minden részecske, amiből vagy, ami ma a Világegyetemet alkotja, egyetlen Ősforrásban, Egységben létezett. Ezt mondja a tudomány, ezt mondják a vallások, ebben teljes az egyetértés. 

Ez volt az Ősrobbanás (Teremtés) előtti állapot, ami egy, ma már számunkra elképzelhetetlenül kompakt és összetartó Egység, avagy az Ős-szimbiózis. 

Az Egység vonzása a mai napig visszhangzik minden sejtünkben, és ez a rezonancia alkotja a pszichés működésünk legbensőbb magját. Ez a pszichés mag a tudatunk részeként egyfajta belső napként világítja meg minden belső folyamatunkat, érzelmeinket, gondolatainkat, és tölti fel a vonzás energiájával. Alaprezonanciaként mindent áthat: a legbelsőbb vágyunk, hogy magunkba olvasszuk mindazt, ami körbevesz bennünket. Van, akinél ez tudásvágyként nyilvánul meg; van, aki egy másik élőlény iránt érez olthatatlan kapcsolódási vágyat, megint mások tárgyakhoz, azaz atomok pillanatnyi összjátékához próbálnak szimbiotikusan kapcsolódni. Ez a tudat és az anyag emlékezete önmaga eredeti állapotára, egyben az Ős-vágy, ami arra motivál, hogy ismét visszakerüljünk az Egység állapotába.

Erre a belső magra, a vonzást létrehozó Ős-vágyra rakódnak rá a fogantatás pillanatától az elkülönülés állapotának traumái és félelmei. Az évek során egy sűrű hálót szőnek, amik elkezdik torzítani a vonzás energiáit. Az örömből bűntudat és csalódás lesz, a szabadságból függőség vagy szorongás, az együttérzésből féltékenység vagy közöny, és még hosszan sorolhatnánk. Érzelmi állapotok, amik távolítanak, taszítanak, azaz pont a vonzással ellentétes irányú hatást fejtenek ki az életünkben. 

Ezekben a taszító érzelmekben fogannak meg a belső feszültségek és konfliktusok, amelyekről a bejegyzés első részében volt szó.

A szimbiotikus támogatás folyamata

 1. Kommunikációs teszt. A támogatás alapja a tabumentes kommunikáció. Ha ez valakinek nehézséget okoz, nem érdemes belevágni ebbe a folyamatba, mert teljesen nyílt kommunikáció nélkül folyamatosan falakba ütközünk. Ennek a szándéknak belülről kell fakadnia, nem lehet és szabad kierőszakolni.
  A kommunikációs teszt egy 1-2 órás videó-chat, amelyből mindkettőnk számára ki kell derülnie, adott-e a kommunikációs kompatibilitás a szimbiotikus támogatáshoz.
 1. Feltárás. Ha a közös folytatatás mellett döntünk, elkezdjük a feltárási szakaszt. Ez a benned lévő pozitív motivációk (vágyak) és ezzel szembe ható, belső konfliktusokat generáló gátak, félelmek felderítése. Ezek általában vágy-szálak és félelem-szálak, amelyek gyökerei valahol a régmúltban vannak, és amiket az évek múlásával egészen komplex pszichés rendszerekké szövünk. A cél tehát ezeknek a szálaknak a felgöngyölítése. Nem akarjuk őket átalakítani, és nem akarunk ezáltal megváltozni, csak megszemléljük őket. A feltárási folyamat egy személyes beszélgetéssel indul, ami történhet a te otthonodban, vagy ahol én most élek, Égikertben. A további feltáró beszélgetéseket online, vagy vegyesen személyesen és online is végezhetjük.
 1. Szimbiózis. Egy klasszikus terápiás szituációval szemben – ahol a segítő szakember meghallgatja a problémáidat, és közben megpróbál a helyzeteden kívül maradni, abba érzelmileg nem bevonódni -, a szimbiotikus támogatás egy kétoldalúan nyitott folyamat. Ugyanúgy kérdezhetsz bármit, igényelheted a tabumentes kommunikációt a részemről.
  A szimbiózis szakasz lényege a kommunikációs folyamatok elmélyítése, a minél mélyebb szintű lelki kapcsolódás. Itt alkalmazunk először mélytudat-kommunikációs technikákat is, hogy elérkezzünk abba az állapotba, ahol felfedezheted: közösek a gyökereink. Minél mélyebbre megyünk, annál több közös szálat fedezel fel, annál intenzívebb a szimbiózis-élmény, és ez új megvilágításba helyezheti, ahogy az embereket, a bolygót, a világot látod. Racionálisabban megfogalmazva: a cél, hogy ráláss, hogyan építed fel az életedet, a döntéseidet, mik az alapvető pszichés mozgatórugóid. Ezekkel szinkronba kerülve aktiválhatsz új erőforrásokat, perspektívákat az életedben. És ezzel el is értük a célunkat. Innentől a te döntésed, az új ismereteidet és tapasztalataidat hogyan használod fel az életedben, változtatsz-e bármin, milyen irányba mozdulsz.
  A szimbiózis szakasz során minden beszélgetés személyes találkozáson alapul, a helyszínek ugyanazok lehetnek, mint a feltáró szakaszban.
 1. Leválás. Az intenzív kommunikációs együttlétek után jön a feldolgozás, és a következmények időszaka. Az élmények, az új ismeretek integrálása a mindennapjainkba ugyanolyan fontos része a szimbiotikus támogatásnak, mint az előzőek. Ebben a szakaszban már nincsenek újabb intenzív lelki kölcsönhatások és elmélyülések, a hangsúly az információk integrálásán van.

További információk a szimbiotikus támogatáshoz:

 • az egyes szakaszok, illetve a teljes folyamat időtartama nincs előzetesen meghatározva; a felmerülő igények és tapasztalatok függvényében ezt együtt határozzuk meg;
 • a támogatást önkéntesen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzem; nem azért, mert nem vagyok tisztában a folyamatba befektetett időm és energiám értékével, hanem mert szolgálatként fogom fel, ami egy tudatosan választott életmód része; ha magát a projektet, aminek a megvalósításán dolgozom, támogatni szeretnéd, ide kattintva megteheted;
 • szimbiotikus támogatást nyújtani nem lehet futószalagon, mivel intenzív lelki ráhangolódást igényel; egy-egy támogatási folyamat intenzitása, illetve a saját teherbíróképességem korlátai szabják meg, egy adott időszakban hány szimbiotikus támogatást tudok felvállalni; 
 • a támogatásom nem helyettesít orvosi vagy pszichoterápiás segítséget, ha arra van szükséged, azt javaslom, hogy keress fel egy megfelelő szakembert; 
 • a szimbiotikus támogatás időtartama alatt lehetőleg kerüld az olyan anyagok használatát, amelyek hatással vannak a pszichés működés tisztaságára (alkohol, drog, hallucinogének); a mesterséges szerek torzítják a pszichés folyamatainkat, és így előfordulhat, hogy hibás következtetéseket vonunk le lelki élményekből.

Ha mindezeket elolvasva úgy érzed, hogy a szimbiotikus támogatás pont az a tapasztalat, ami hiányzik most az életedből, keress meg az alábbi online formanyomtatvány kitöltésével.

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

 •  
 •  
 •