Semmit sem értek - AZ1.HU momo

Nem kell sokkot kapni a képtől (aki esetleg nem ismerné, Momo-t ábrázolja), csak illusztrációként használom ahhoz, hogy érthetőbbé váljon a kollektív mélytudat és a fizikai világ kölcsönhatása. Azért egy ilyen képet választottam, mert nagyobb valószínűséggel vált ki érzelmi reakciót, mintha egy szép tájképpel próbálkoznék. Márpedig most pont arra vállalkozom, hogy megpróbáljak rávilágítani arra, mi zajlik le most benned.

Ha ránézel erre a képre, különböző érzéseket és gondolatokat vehetsz észre magadban. Az érzés lehet pl. undor, félelem, kíváncsiság, közöny, gyűlölet vagy ezeknek a kombinációja. A saját érzéseidet teljesen természetesnek éled meg, és esetleg értetlenkedsz amiatt, mások miért éreznek/gondolnak ugyanezt a képet látva teljesen másképp. Mitől vannak ezek a különbségek közöttünk, és egyáltalán miért pont ezt érzed Momo-t látva?

Amikor a képet (vagy bármi mást) megpillantod, egy komplex információ-feldolgozási folyamat indul el az elmédben. Ez természetesen nem csak a látásra érvényes, hanem minden érzékszervi észlelésre (hallás, szaglás, ízlelés, tapintás). Ennek az információ-feldolgozásnak két párhuzamosan futó szakasza van. Egyrészt lehetnek tudatos vagy könnyen reaktiválható emlékeid, amik beugranak, amint meglátod a képet. A könnyen reaktiválható azt jelenti, hogy szinte azonnal tudatossá válik benned, nem kell hosszasan próbálkoznod azzal, hogy felidézd. Ilyen emlék lehet pl. egy effektelt kép, amit az interneten láttál (mostanában a chat szolgáltatások számtalan képi torzító funkciót ajánlanak fel), és akkor azt mondod magadban, hogy: jé, ez pont úgy néz ki, mint…

De van egy sokkal intenzívebb és sokkal több emléket megmozgató folyamat is, ami viszont nem tudatos. Az elméd azonnal, automatikusan elkezdi összevetni az érzékelt információt mindazzal, amit a mélytudat tárol. És ez elég sokminden, lényegében minden emlék a fogantatásod pillanatától kezdve, amit valamilyen formában rögzített az idegrendszered.

Tudatos és mélytudati információ-feldolgozás - AZ1.HU momo

A mélytudat az érzelmeken keresztül hat

Ezek az emlékek nem reaktiválhatóak egyszerűen, nem is fognak beugrani, amikor meglátod ezt a képet. De mégis akár sokkal erősebb hatást gyakorolhatnak rád, mint a tudatos emlékek, és ezáltal jelentős mértékben befolyásolják, mit fogsz gondolni ezekben a pillanatokban erről a képről. Ez lehet egy kisgyerekkorban látott horrofilm emléke, amihez félelem kapcsolódik vagy egy mesefilmé, amihez kíváncsiság. Felvetődhet benned a kérdés: hogyan hathat rád, ha nem tudod felidézni az emléket? A emlékképekhez kapcsolódó érzelmeken keresztül. Tehát ha maga az emlék nem is fog beugrani, a hozzá kapcsolódó érzések aktiválódnak, és hatással lesznek arra, milyen érzelem válik benned dominánssá a kép kapcsán. A mélytudat a korábbi, nem tudatos emlékeinkhez kapcsolódó érzelmeken keresztül hat a jelenben kialakuló gondolatainkra és érzéseinkre.

A folyamat természetesen ennél komplexebb, az elme nem csak a teljes kép vizuális információit futtatja le, hanem részadatokat is összevet mélytudati információkkal. Például a szem, a száj, vagy az arcforma jellegzetességeit külön-külön is összeköti korábbi emlékek információival. Ennek komoly jelentősége van a kapcsolatépítési szokásainkban, a mélytudati tartalom határozza meg, hogy mit találunk szépnek, vonzónak. Ebben domináns szerepet játszanak a családtagok, főleg az anya vonásai. Ha találkozol valakivel, akinek akár csak egy megjelenésbeli jellegzetessége (pl. a szeme színe vagy formája) egyezik azzal, amit a mélytudatban pozitív anyai információként tárolsz, azonnal vonzódni fogsz ahhoz az emberhez, még ha nem is tudod, hogy miért.

A jelen pillanatban csak a mélytudati emlékek érzelmei fognak hatni a gondolataidra és döntéseidre, ugyanakkor maga a képi információ is összeszövődik a mélytudati információkkal. Ez azt jelenti, hogy mostantól Momo vizuális élményének tartalma is jelen lesz a mélytudatodban, és hálózatszerűen összekapcsolódik minden olyan más információval, amihez valamilyen formában köze lehet.

Az esszenciális élményeid közössé válnak

Azok az emlékek, amik meghatározóvá válnak életed során, azaz a legintenzívebben befolyásolják a döntéseidet, gondolataidat, a kollektív mélytudat (hiperelme) részévé válhatnak, összekapcsolódva már ott jelenlévő hasonló tartalmakkal. A mélytudat személyes (az elméhez kapcsolódó) és kollektív tartományai között nincs éles határ. Az elméd tudatos és mélytudati része között is folyamatos az áramlás. Vannak emlékek, amiket egy adott pillanatban reaktiválsz (tudatosítasz), mások feledésbe merülnek, azaz a mélytudatba kerülnek. Ugyanúgy a személyes mélytudat és a kollektív mélytudat között is folyamatosan áramlanak az információk. Az elme tehát kvázi egyfajta híd az érzékszerveinkkel felfogható külső fizikai világ, és a kollektív mélytudat között. Az emlékeid nem csak valahol lappanganak az elméd egy sötét, elhagyott részében, hanem folyamatosan áramlanak, lényegében minden emléked egy körforgási folyamat része. Momo mostantól elválaszthatatlanul a világod alkotóeleme… 🙂

Ez a körforgási folyamat nem azt jelenti, hogy minden emlék keresztül-kasul kószál a pszichés térben. Ahogy már fentebb említettem, az információk közös tartalmi jellemzők mentén hálózatosan szerveződnek, valahogy úgy, ahogy a számítógépeden mappákba rendezed meghatározott elvek szerint az adatokat. Ezeket a mappákat hívjuk klasztereknek. A kisebb klaszterek is nagyobb klaszterekbe szerveződnek, ami azt eredményezi, hogy ha hasonló tartalmú információk után kutatsz a mélyben, lesznek témák, amik a többihez képest nagyobb pszichés energiát képviselnek, rengeteg intenzív érzelmet mozgatnak meg.

Információk érzelmi modulálása - AZ1.HU

Polarizált energiák a mélytudatban

A mélytudati folyamatok kutatása közben lépten-nyomon felismerhető, hogy van két “szuper-klaszter”, ami egymással kifejezetten ellentétes érzelmi tartalmakat aktivál, ha felszínre hozzuk őket. Sőt, ezek annyira dominánsak, hogy alapvetően befolyásolják az egész emberiség gondolkodását, ezáltal sorsát. A két szuper-klaszter kialakulásáról itt írtam többet. A YAZ ill. DAI elnevezésű szuper-klaszterek mélytudati szembenállásának, sőr harcának az intenzitására talán egyes őskeresztény tanítások éreztek rá a legtisztábban. Kialakulásuk akár evolúciós szükségszerűség is lehet, egy olyan kollektív felismerés következménye, hogy nem minden mentális és érzelmi tartalom terelhető egy mederbe. Ha a polarizáció elér egy bizonyos szintet, és a két pólus közötti mentális feszültség már nem fenntartható, mert veszélyezteti a rendszer fennmaradását, az egymással ellentétes tartalmak végleg “elkülönülnek” egymástól. Amíg ez bekövetkezik, egyfajta evolúciós versengés zajlik mélytudati szinten, ami lecsapódik a tér-idő (fizikai anyag) folyamataiban is. Mint végeredményben minden versengés, ez is a(z) (információs) tér meghatározott része fölötti kontrollért zajlik.

Minden információ (így minden gondolat és érzelem is) egyfajta rezgésmintázat. Ha így esetleg érthetőbb ez a kijelentés: minden anyag és energia, amit érzékelsz magad körül, rezgésekből áll. Rezgés formájában is dolgozod fel az érzékszerveid segítségével. Amit tehát emlékként eltárolsz magadban abból, amit érzékelsz, egy rezgésmintázat leképeződése az elmédben.

Ahogy már említettem, az emlékeid nem statikusak, nem elbújnak valahol az elmédben. Megállíthatatlanul cirkulálnak a kollektív mélytudat – személyes mélytudat – tudatos elme – fizikai tér körforgási folyamataiban. Ezeknek a folyamatoknak a nagy részével nem is foglalkozol különösebben a mindennapjaidban, pl. mert csak álom formájában csapódnak le benned. Azon is kevesen gondolkoznak el, miért ismétlődnek az életükben újra és újra egyes gondolati vagy érzelmi minták, vagy miért törnek váratlanul felszínre régi emlékek és érzések.

Információk érzelmi modulációja - AZ1.HU

Miben különbözik a düh és az öröm?

Az ábrán leegyszerűsítve hasonlítjuk össze, mit is jelent a YAZ és DAI rendszer a mindennapjainkban. Ha a körforgási folyamatában ugyanaz az a információ (rezgés) egyszer a YAZ, máskor a DAI klaszter “hatása alá” kerül, ez az elmében más-más formában csapódik le. Az információs rezgéseket az egyes klaszterek (ez általánosságban is érvényes, nem csak a YAZ és DAI esetében) a saját információs (érzelmi) tartalmuknak megfelelően befolyásolják, hangolják át. Tehát annyi történik, hogy találkozik az eredeti rezgés a klaszter rezgésével, és onnantól a rezgés modulált verziója terjed tovább. Ezt te az elméden keresztül úgy érzékeled, hogy egyszer (esetleg anélkül, hogy tudnád az okát) dühös vagy, egyszer pedig öröm tölt el. A düh és az öröm (és minden más érzelmi állapot) tehát lényegében az, ahogy az elménk a rajta áthaladó rezgést “lefordítja” számunkra. Így tudunk különbséget tenni egyes információk rezgésállapota között, illetve így tudjuk azonosítani, hogy egy információ melyik klaszter része.

Ennek az elméleti tudásnak azért van különleges jelentősége, mert az elméd segítségével képes vagy arra, hogy ebbe a folyamatba tudatosan beavatkozzál, és akaratlagosan megváltoztasd minden olyan információ rezgését, ami áthalad rajtad.

  •  
  •  
  •