A létezés keresztje - AZ1.HU

Kezdet és vég, a létezés fókusza és eksztázisa. Nagy kihívás egy-egy szóba összesűríteni azoknak a folyamatoknak a leírását, amiket az élet alapjainak megértéséhez szükségesnek tartunk. Mégis fontos, mert segít újra és újra visszatérni a lényeghez, ha az ember a nagy információs káoszban kezdi elveszíteni a tájékozódó képességét. Ezért teszek most arra egy kísérletet, hogy egyszerű szavakba öntsem mindazt, amit esszenciálisanak gondolok, ha érteni akarjuk a világunkat.

Sokféleképp le lehet írni a teret, amelyben létezünk. Tudományosan, filozófiai vagy vallási megközelítéssel, egyszerűen vagy nagyon bonyolultan. Engem azok a meghatározások foglalkoztattak mindig is, amelyekből le lehet vezetni minden alapvető törvényszerűséget, és amelyek támpontot jelentenek a mindennapi élet döntéseiben. Mielőtt elmélyednénk ezekben, próbáljuk megérteni a rezonancia nélkülözhetetlen fogalmát egy példán keresztül. Valószínűleg az van a fejedben, hogy a Föld és a többi bolygó elliptikus pályán kering a Nap körül. Bizonyos szempontból igaz. De valójában mindeközben a Nap is kering a Tejútrendszerben, ezért a bolygók a térben vándorló központi csillagunk körül spirális formát írnak le. Nézd csak ezeket a hullámokat…

Körülöttünk mindent a ciklikus körforgási folyamatokból eredő rezonancia hoz létre. Ezért maga az élet is egymáshoz kapcsolódó körforgási mechanizmusok, azaz rezgések összetett hálózata. Ismétlődő évszakok, éjszakák és nappalok, születés és halál, a víz körforgása, a CO2 körforgása, a biológiai anyag működését szabályozó ezernyi ciklikus folyamat, gondolatok és érzelmek körforgása.

A pszichés térben a körforgásoknak két komponense van:  maga az információ (AMI “mozog”) és az energia (AMI “mozgatja”). Egy példa a két komponensre: az emlék képi információja (ami mozog), és a kapcsolódó érzelem (amitől mozgásban van). A pszichés térben (aminek része az elme és a mélytudat minden formája) tehát minden rezgésekből áll, a rezgéseket pedig az érzelmek által mozgatott információk időbeli változásai generálják.

Kezdet és vég - AZ1.HU

A kezdet

A kezdet az a pillanat, amikor minden körforgási folyamat visszatér a látszólagos kiindulási pontjára. Azért látszólagos, mert egyetlen körforgás sem pont ugyanott végződik, mint ahol elkezdődött. Egy példa a fenti videó alapján: a Föld kering a tengelye körül, ezért ciklikusan ismétlődnek nappalok és éjszakák. Közben kering a Nap körül is, egy teljes ciklussal azonosítjuk az évet. De mindeközben a Nap is kering a Tejútrendszer magja körül, a térben tehát valójában sosem vagyunk kétszer ugyanazon a ponton.
Önmagában nem jó és nem rossz. Vannak, akik bizonytalanná válnak ettől az állapottól, mások a lehetőségeket látják benne.

Kezdet és vég - AZ1.HU

A fókusz

A gondolataid az elme fókuszának megnyilvánulásai. Azé a készségé, amellyel az elméd tudatosan és mélytudati szinten is beavatkozik a világot formáló körforgási folyamatokba. Fogalmazhatunk úgy is, az akarat fókuszálása azoknak a mentális képességeknek az összessége, amelyekkel teremtesz és rombolsz – annak függvényében, milyen irányba hatsz. A fókusz a mentális képességek magja. Azért van ekkora jelentősége, mert az információk és érzelmek tengerében egy adott pillanatban csak egy kicsi részre tudunk hatni, csak egy szűk rezgésspektrummal állunk közvetlen kapcsolatban. És hogy ebben az információ-óceánban melyik lesz az az egy pohárnyi tartalom, amelynek a sorsáról abban a pillanatban döntesz, azt a figyelmed fókusza határozza meg.

Kezdet és vég - AZ1.HU

Az eksztázis

Ezzel a fogalommal küzdöttem a legtöbbet. Hogyan írhatjuk le azt az energiát, ami az emberi létezés legintenzívebb érzelmi állapotait jelenti? Mert ugye a mentális információkat mozgató-formáló energia az, amit az elme érzelmekként definiál. Sokáig a vágy és a szenvedély fogalmakat használtam, de ezeket nem tartottam elég markáns kifejezésnek.

Minél mélyebbre hatolunk a mélytudat világába, annál intenzívebb formában találkozunk ezzel az energiával, amit a testünk eksztatikus érzelmi állapotként él meg. Az eksztázis és a fókusz kéz a kézben járnak. Minél erősebb az eksztázis, a fókuszunk annál “beszűkültebb”, azaz egyre kisebb rezgéstartományra hat, ugyanakkor egyre intenzívebben. A kollektív mélytudat irdatlan mélységeiben aztán egyszer csak elérkezik az az állapot, amikor az energia annyira erős, és egy annyira fókuszált állapotban hat, hogy létrejön az “ősrobbanások világa”. Itt érintkezik egymással közvetlenül a mélytudat és a tér-idő. Részletesebben kifejtve ezt a PSYNET oldalán olvashatod el.

Az eksztázissal, mint erőforrással, csak most kezdünk ismerkedni. Kulcsfontosságú az emberiség jövője szempontjából, hogy megértsük és képesek legyünk hatékonyan használni, mivel a mélytudatban olyan intenzitással van jelen, aminek a dimenzióit még csak sejteni lehet egyes eddigi tapasztalatokból.

Kezdet és vég - AZ1.HU

A létezés

A létezésed lényege tehát, hogy a figyelmed fókuszával és ekszatikus érzelmi állapotokban formálhatod a világot, az életet. Két irányban hatsz párhuzamosan: a fizikai anyagra közvetlenül a cselekedeiten keresztül, valamint a mélytudat irányába a gondolataidon és érzelmeiden keresztül. Utóbbi esetben a gondolataid-érzelmeid elérhetik azt az intenzitást (általában mások hasonló gondolataival-érzelmeivel összefonódva), ahol szubatomi szinten hatunk a tér-idő folyamataira. Az elméd az a közeg, ami két irányt összeköti és szikronizálja.

Kezdet és vég - AZ1.HU

A vég

Hoztál egy döntést az elmédben megfogalmazódó gondolattal, érzelemmel kapcsolatban. Teret adtál neki vagy elutasítottad, esetleg tudatosan átalakítottad. Ezzel ez a ciklus lezárult, ami azonban nem jelent mást, mint hogy azonnal elkezdődik egy újabb.
A vég az emberi kommunikációban sokszor egy olyan állapot leírása, ami valaminek a megváltoztathatatlan befejezését jelenti. Ez azonban legfeljebb az atomok világában tűnhet így. A ciklikus körforgási folyamatok közben az atomok folyamatosan újabb és újabb konstellációkat hoznak létre. Egy-egy struktúra megszűnés azonban csak egy átalakulása folyamat, az atomok nem szívódnak fel, csak más formát vesznek fel. Ugyanez érvényes valamennyi gondolat és érzelem tartalmára is.

A halál végleges?

Itt röviden kitérnék arra a kérdésre: hogyan szemlélhető ebből a perspektívából a halál fogalma. Egy általunk viszonylag statikusnak észlelt állapot (a fizikai test csak egy úgymond öregedési állapotváltozáson esik át) vágleg megszűnik. Azonban ez is csak az atomok szintjén. Az elme a működése során létrehoz egy mélytudati klasztert, amely az individuális emlékek tárhelye. Ennek a klaszternek a tartalma részben kollektivizálódik, ahogy ezt már többször említettem. Egy-egy emlék korlátlan számú klaszterhez kapcsolódhat, miközben az egyéni klaszter(ek)nek is része. A klaszterekhez tartozó emlékek, mentális és érzelmi tartalmak körforgása az atomi szintű kapcsolódások átalakulása után (amit mi halálként definiálunk) sem szűnnek meg. Továbbra is részt vesznek az atomi szintű világ formálásában, új anyagi struktúrákat is létrehozhatnak. Ebben az esetben az új anyagi szerkezet (test) és elméje hozzáférhet korábbi testi állapotok emlékeihez is.

További fogalmi magyarázatokat a PSYNET weboldalán és itt találsz.

Kattints, ha:

Támogatom - AZ1.HU
  •  
  •  
  •