Kapcsolatok evolúciója - AZ1.HU

Az emberiség jelenlegi krízise nem klíma- vagy környezeti válság, ezek már csak a következmények tünetei; hanem a kapcsolatok válsága. Miből gondoljuk, hogy képesek vagyunk harmonikusan együttélni a természetet alkotó ezernyi állat- és növényfajjal, ha a saját fajtársainkkal sem érezzük az összetartozást?

Az alábbiakban összefoglalunk néhány háttérinformációt arról, az eddig szerzett ismereteket és tapasztalatokat felhasználva milyen elvek mentén szeretnénk felépíteni AZ1SÉG szuperorganizmushoz hasonló kísérleti közösségét.

Negyed évszázada merülök el különböző közösségépítési folyamatokban. Arra keresem a választ: mitől működik / nem működik egy közösség, vagy akár két ember kapcsolata. Nem nehéz észrevenni, hogy egy-két évtizede gyorsuló tempóban esnek szét az emberi kapcsolatok. Emögött szinte mindig ugyanaz a probléma áll: az idő múlásával olyan tulajdonságokat, viselkedési jellegzetességeket fedezünk fel a másik emberben, amelyekkel nem tudunk azonosulni, együttélni. Az ok kettős: felszínesek az ismerkedési folyamatok, türelmetlenül gyorsan akarunk kapcsolódni, illetve csökken a pszichés tolerancia-küszöbünk. Mindkettő a “modern” civilizációs életmód következménye. A túlélési harcot nem ismerő, komfortzónákban tespedő, elkényelmesedett, fogyasztói társadalomban felnőtt generációkat alapjaiban kontraproduktív életvezetési javaslatokkal bombázza az oktatási rendszer és a mediális környezet. Siker- és boldogság orientáltnak kell lenni. Ha nem érzed magad sikeresnek, valamit rosszul csinálsz, sürgősen változtatnod kell, a legjobb, ha magad mögött hagysz mindent, ami gátol a sikeredben.

Kapcsolatok rombolója: a birtoklási vágy

Ebben a mesterségesen létrehozott világban a siker mértékegysége a birtoklás és a gyarapodás, mindenből folyamatosan több és jobb kell. Mindegy, hogy eszközöket, hatalmat, tudást, embereket vagy akár élményt birtoklunk, a lényeg, hogy minél több minden előtt ott szerepeljen: az enyém. Az autóm, a házam, a cégem, az alkotásom, az élményem, a feleségem, a gyerekem. Még a kommunikációnkban is elképzelhetetlen, hogy ne használjunk egyéni birtoklásra vonatkozó nyelvi szerkezeteket. Néhány éve egy több hónapon át tartó közösségi kísérletet végeztünk: megpróbáltunk úgy beszélgetni egymással, hogy a kommunikációból először kivettük múlt és jövő időt. Tehát csak jelen idős mondatokat használtunk. Ez még úgy ahogy működött. Aztán második lépésként kivettük a birtoklásra vonatkozó szerkezeteket. Na, itt már sokszor perceket kellett gondolkozni azon, hogyan osszuk meg a társainkkal a mondandónkat.

Nem önmagában a birtoklás a gond, hanem hogy összekeverjük a kapcsolódással. Társadalmi léptékű téveszmévé vált, hogy akihez kapcsolódni akarunk, azt birtokolni kell. Egy pillanatra visszautalnék arra az alaptételre, hogy a YAZ érzelmi állapotoknak minden élethelyzetben párhuzamosan, egyszerre kell érvényre jutniuk. A kapcsolódás által okozott test-lelki örömnek kéz a kézben kell járnia a szabadsággal és a felelősségvállalással. Ennek a hármasságnak az együttes jelenléte alapfeltétele annak, hogy egyáltalán elindulhasson bármilyen kapcsolatépítési folyamat.

Tanít az evolúció

Organikus közösségépítés - AZ1.HU

A természetben minden élő anyag egy magból fejlődik ki, amely tartalmazza a élő szervezet esszenciális építőköveit, információit. Organikus közösségépítésnek hívjuk, ha egy kapcsolódási struktúrát ezen elvek szerint építünk fel. Ezt a koncepciót tervezzük használni AZ1SÉG esetében is.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elsőként egy 3 (legfeljebb 4) fős magot formálunk a jelentkezőkből. A mellékelt grafikákon a kis körök jelképeznek egy-egy embert, benne fiktív személynévvel. Hogy ki lesz ez a 3-4 ember, ez a 2020 elején induló beszélgetés- és tréningsorozat tapasztalatai alapján derül ki. Miért csak ennyien? Az evolúciós pszichológia megfigyelései alapján egy ember legfeljebb 2-4 társra tud kiemelten figyelni, ennyi embert tudunk egyszerre beengedni az intim terünkbe. Mi azért választjuk az alsó limitet, mert feltételezhető, hogy a résztvevőknek lesznek már kiemelt kapcsolataik (párkapcsolat, gyerek, legjobb barát), amelyekről nyilván nem akarnak lemondani a kísérlet kedvéért.

A nemek aránya, az életkor nem szükségszerűen mérlegelési szempont, inkább az elköteleződés képessége, és a kommunikációs alapok. Hiszen a feladat, ami erre a kicsi csoportra vár, nem könnyű. Az alapozási munkájuk meghatározó jelentőségű lesz a további kapcsolódások és a csoport működésének hatékonysága szempontjából.

Ha kialakult a magcsoport, annak tagjaihoz tudnak kapcsolódni sejtszerűen az újabb hármas-négyes csoportok. Lényeges, hogy a teljes közösségépítési folyamat során megmaradjon a folyamatos, sejtről sejtre történő türelmes építkezés.

A magcsoport létrehozásának első lépése a hatékony belső kommunikációs csatornák kialakítása. Ennek során a csoport tagjai feltárják a traumatikus, kapcsolódást gátló élményeket és érzelmi hatásokat. Ebben az első szakaszban az a fontos, hogy felszínre kerüljenek a csoporttagok közötti vonzó- és taszító hatások, és ezekkel mindenki pontosan tisztában legyen.

A csoport a döntéseket konszenzusos alapon hozza, ez nem csak a magra, hanem a teljes közösségépítési folyamatra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy egy döntés akkor számít meghozottnak, ha azzal mindenki egyetért.

Kapcsolatok hálójában

Kommunikációs körforgás - AZ1.HU

A verbális kommunikáció mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az érintés alapú és intuitív, érzelmi kommunikációs folyamatok. Ezek segítenek abban, hogy mélytudati szinten is erősödjön a csoporttagok közötti kapcsolat, és elkezdjen formálódni az a mélytudati klaszter, amely AZ1SÉG kollektív érzelmi-mentális bázisa lesz.

Ha a csoport jól dolgozik, a kommunikációban a hangsúly folyamatosan áthelyeződik az intuitív, mélytudati kommunikációra. Fontos ebben a fázisban – és a tapasztalataink szerint ez az egyik legnagyobb kihívás -, hogy a verbális és az intuitív kommunikáció szinkronban legyen, tehát minden szituációban képesnek kell lenni arra, hogy a mentális képeket és érzelmi állapotokat szóban is ki tudjuk fejezni.

A kommunikációs folyamatoknak minden pillanatban egy koherens körforgási folyamatot kell alkotniuk, ahol a különböző kommunikciós eszközök és módszerek erősítik egymást, és ezáltal a kapcsolatok minőségét. Szintén lényeges szempont, hogy a kommunikáció elmélyülése ne csak specifikus, tréning-jellegű helyzetekben, hanem mindennapi szituációkban is megvalósuljon. Ezért a magcsoport tagjainak gondoskodnia kell arról, hogy idővel egyre több időt töltsenek el egymással olyan formában (közös hétvégi programok, munkafolyamatok közös megtervezése és kivitelezése), ahol ezt gyakorolni lehet.

A magcsoport rendszeresen, havonta találkozik AZ1SÉG projekt iránt érdeklődő többi csoporttaggal, illetve a monitoring-csapattal. Beszámolnak a tapasztalataikról, és átadják azokat az ismereteket, amelyek segíthetnek abban, hogy a többiek hatékonyabban integrálódjanak a magcsoportba, amint rájuk kerül a sor.

Legalább 600 órát célszerű egymással eltölteni, mielőtt a magcsoport meghozza a döntést a bővítésről, ami újabb 3-4 ember integrálási folyamatának megkezdését jelenti. Ettől a ponttól a kommunikáció és a közösséépítés egy komplexebb folyamattá válik. Egyrészt maradnak a sejtszintű, három-négy fős szerveződések, amik egymással párhuzamosan fejlődnek, másrészt lesz egy összközösségi folyamat, amely minden sejtet összeköt és szervez.

Mi köt össze?

YAZ-sejt - AZ1.HU

Az az elhatározás, hogy örömben, biztonságban, szabadságban, együttérzően, hálával, kíváncsisággal, harmóniában szeretnél élni. Amíg ez a szándék nem fogalmazódik meg benned, AZ1SÉG nem a te közösséged. Ha viszont már megértetted, hogy a kapcsolatok alapja ezeknek az érzelmi állapotoknak az együttes megélése, ez lehet a te utad is.

A közösséget alkotó minden egyes sejtnek tudatosítania kell, hogy az összekötő kapocs az az érzelmi energia, amiből a YAZ-klaszter felépül. Figyelni kell arra, hogy a sejtek és a sejteket alkotó egyének egyaránt ezt az érzelmi kört erősítsék, és ne adjanak teret a DAI-állapotoknak. Minden egyes DAI-hatás gyengíteni fogja a kapcsolati hálót, végeredményben veszélyeztetheti a teljes kocepciót.

Látható, hogy AZ1SÉG koncepciója nem egy egyszerű út, kemény önismereti folyamat, amely arról is szól, hogy letisztuljon a közösség tagjainak mentális és érzelmi működése. Ez alapfeltétele annak, hogy a csoport elkezdhesse azt a kísérleti utat, ami az “emberi szuperorganizmus” tesztje lehet.

Korábban már megfogalmaztam az a szemléletmódot, ami javasolt, ha jelentkezni szeretnél a kísérleti projektbe. Ezt most kiegészíteném azokkal a gyakorlati feltételekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy AZ1SÉG része lehess:

  • legyen szabad érzelmi-mentális kapacitásod arra, hogy intenzíven kapcsolódni tudj a csoport 2-3 tagjához;
  • legyen időd arra, hogy kb. havi 100 órát (6-10 napot) ezzel a két-három emberrel tölts.

A részvétel önkéntes alapú, ezért természetesen bármikor ki is léphetsz a kísérletből. Ez következik abból, hogy mindvégig érvényesülnie kell – a többivel párhuzamosan – a szabadság érzelmi állapotának is.

Kattints, ha:

Kapcsolódás - AZ1.HU
Naprakész kapcsolat - AZ1.HU
Támogatom - AZ1.HU
  •  
  •  
  •