Harc a gondolataidért - AZ1.HU

A mélytudatunkban őrzött emlékek az érzelmi tartalmuk alapján összefonódnak, kvázi csoportokba tömörülnek. Ezt bárki kipróbálhatja egy egyszerű módszerrel saját magán. Ha megpróbálsz felidézni meghatározott érzelmekhez kapcsolódó emlékeket, sorban jönnek a felszínre, mintha egymáshoz lennének kapcsolva. Az információk közötti összekötő kapocs az adott emlékekre jellemző érzelem. Az érzelmek mentén összeszerveződő információk/emlékek komplex struktúrákat alkotnak a mélytudatban, és hálózatosan kapcsolódnak egymáshoz. Minden jel szerint ezek a tudati mélységekben áramló érzelem/információ csomagok egyfajta saját intelligenciával rendelkeznek. Újabb és újabb kapcsolódási kombinációkat hoznak létre, amelyek eredményeként az egész emberiséget mozgató mélytudati rendszerek alakulnak ki, ezeket kapták tőlünk a tudat klaszter elnevezést.

A kollektív mélytudatban akkumulálódik a földi élet minden információja, a hozzájuk kapcsolódó érzelmekkel kiegészítve. Ezeknek a kollektív mélytudati áramlásoknak az intenzitását úgy is elképzelhetjük, mint a bennünk dúló érzelmi viharok sokmilliószor erősebb változatát. Megfordítva: a bennünk zajló mentális-érzelmi folyamatok bizonyos szempontból a kollektív rendszer gyengített kivetüléseinek tekinthetőek. 

Az ősrendszer: A YAZ klaszter

Az emberiségnek van egy kollektív mélytudati emléke (egyben jövőképe?) egy “tiszta” ősrendszerről, egy olyan tudat-klaszterről, ami homogénnek tűnő, egymással nem ellentétes mentális és érzelmi információkat tartalmaz. Ez egy annyira markánsan jelenlévő mélytudati információs mintázat, hogy lépten-nyomon lecsapódik az emberiség vallási és filózófiai eszméiben is. Egy paradicsomi állapot, vagy menyország, amiben nincsenek ott az emberiség jelenét meghatározó konfliktusok, romboló folyamatok.

Ezt az ősrendszert YAZ klaszternek neveztük el. A név (majdnem) teljesen önkényesen választott, nincs különösebb jelentéstartalma.

Mivel a mélytudat nem kötődik időbeliséghez, csak egymáshoz kapcsolódó mentális és érzelmi folyamatok komplex hálózata, nehezen meghatározható, hogy a YAZ homályba vesző múltbeli emlékek intenzív lenyomata, vagy egy jövőprojekció, ami felé irányítaná a földi folyamatokat. Számunkra úgy tűnik, hogy leginkább a kettő kombinációja, ez következik a körforgás-hálózat elméletből is. Egy régmúlt állapot domináns emléke, ami egyben jövendőbeli “cél” is.

Az egyik legérdekesebb kérdés az volt számunkra az elmúlt közel három évtizedben, mitől bomlott meg ez a harmonikusnak tűnő állapot, hogyan kerültek a kollektív mélytudatba információk, amelyek egyfajta mélytudati háborút váltottak ki. Mert minden felszínre hozott információ szerint, amiben most vagyunk, nem az eredeti, nem az ősállapot.

A YAZ klaszterre jellemző mélytudati információk viszonylag jól körülhatárolható érzelmi állapotokhoz kapcsolhatóak: együttérzés, kíváncsiság, öröm, hála, szabadság, bátorság, elégedettség, szépség, harmónia. 

YAZ és DAI tudat-klaszter - AZ1.HU

A “betolakodó”: A DAI klaszter

A kollektív mélytudat azonban tele van ezekkel teljesen ellentétes érzelmekhez kapcsolódó információkkal: gyűlölet, szégyen, szorongás, féltékenység, bűntudat, megalázottság. Furcsa mód ezekhez az érzelmi információkhoz egy teljesen más mélytudati szimbólum- és formavilág is tartozik. A kollektív mélytudat tele van nem-humanoid, sötét, misztikus lényekkel, amelyeknek az eredete a mai napig nem tisztázott. Szimbólumokká formált mentális tartalmak, vagy emléklenyomatok? Mindenesetre elgondolkoztató, hogy ezek a tartalmak legalább olyan dominánsan jelen vannak az emberek misztikus képzeleteiben – jelemzően a “gonoszt” és a “bűnt” képviselve -, mint YAZ klaszter paradicsomi állapotának mintázatai. Erre a kollektív mélytudati klaszterre a DAI elnevezést használjuk.

A két ellentétes hatású rendszer még testileg is eltérő reakciókat vált ki: a YAZ érzelmi állapotai endorfinokat termelnek, a DAI érzelmi állapotai pedig adrenalint és kortizolt (stressz hormonokat), tartós jelenlétük az életünkben gyengítik az immunrendszert, betegségek váltanak ki. Azt is mondhatnánk: a DAI érzelmi állapotok testidegenek.

Keressük a nyomokat a mélyben

Speciális mélytudati kísérleteket végeztünk annak feltárására, hogyan kapcsolódik/ütközik ez a két kollektív mélytudati rendszer, illetve van-e ennek bármilyen felszínre hozható, tudatosítható háttere. Hogyan néz ki egy ilyen kísérlet? A megváltozott tudatállapotba került alany azt a feladatot kapja, hogy egy számára meghatározó élményre hangolódva (pl. amikor szerelmet vagy gyűlöletet érzett, mert ezek kellően intenzív érzelmi állapotok) induljon el az érzelmi állapot mentén, kapcsolódó mentális információkat/emlékeket keresve. Ehhez azt a felismerést használjuk, hogy az egy klaszterhez kapcsolódó érzelmi állapotok és képek lácfűzérként fonódnak egymásba. Az alany érzelmei egyre intenzívebbek, ahogy közelít egy klaszter “magterületéhez”.

A DAI klaszter azonban eddigi tapasztalataink szerint egy idő után mindenkit “kidob”, a fizikai szervezet nem tudja elviselni az érzelmi intenzitást, ezért az elme biztonsági rendszere “lekapcsolja” az alanyt a mélytudati folyamatról. Ugyanez a YAZ klaszternél nem okoz problémát, bármilyen kapcsolódó érzelmi lánc mentén el lehet jutni a klaszter magterületéig. Magterületnek azt nevezzük, amikor a lehető legtisztább és legintenzívebb formában jut érvényre egy emlékben egy adott érzelmi állapot, és az ahhoz kapcsolódó mélytudati képek és szimbólumok is ezt tükrözik. A YAZ klaszter esetében ezek általában katarktikus, eksztatikus állapotok, amik tükrözik a YAZ rendszer egészét jellemző “paradicsomi” érzésvilágot.

Az egymással szemben ható mélytudati struktúrák feltérképezése és megértése esszenciális érdekünk és feladatunk, mert meghatározza, honnan jön és hová tart az emberi civilizáció, sőt a teljes földi élet.

A klaszterekről további információkat a PSYNET oldalán olvashatsz. Az elmélet információkat itt összegzem.

Kattints, ha:

Kapcsolódás - AZ1.HU
Naprakész kapcsolat - AZ1.HU
Támogatom - AZ1.HU
  •  
  •  
  •