Szocioamor fraktál - az-egy-én, sejt. család, közösség – AZ1.HU

A szocioamoria alapú organikus közösségépítés: hogyan lesz az-egy-énből sejt, majd család és végül együttműködő közösség?

Az-Egy-Én

Stabil alap nélkül nincs tartós és hatékony közösség. Ez az alap az egy-én, aki ismeri életének motivációit és traumáit, egyensúlyban tudja tartani a mentális, érzelmi és testi működését. Empatikusan tud kapcsolódni a térhez, amelyben él: a Földhöz, más élőlényekhez, embertársaihoz. Felfedezte a mélytudat jelentőségét a mindennapi döntéseiben, használni tudja ezt a kapcsolódást mentális és érzelmi folyamataiban. Felismerte, miért erősíti önmagát is azzal, ha képes szabadon kapcsolódni más egy-énekkel. 

A szocioamor sejt

A szociamor közösség második szintje az-egy-ének többes kapcsolódása. Egy sejtet legalább három ember alkot. Ez a “szentháromság” nem kőbe vésett, de célszerű annyi főben maximalizálni a sejt-létszámot, ahány emberre egyidőben figyelmet tudunk fordítani. Ez tapasztalatok szerint ritkán több 3 embernél. A szocioamor sejt egy együttélő közösség, amelyben mindenki vonzódik a sejt többi egy-énéhez. Ez kifejezésre jut abban is, hogy szabadon kapcsolódnak egymáshoz mentálisan, érzelmileg és testileg.

Sejt-szövetség: a szocioamor család

A harmadik együttműködési szinten a szocioamor sejtek kapcsolódnak össze. Jellemzően 2-4 sejt alkot egy családot. A szocioamor család lényege, hogy – az első két együttműködési szint minden jellemzőjét megtartva -, gyermeknevelő közösség. Épp ezért a családot alkotó sejtek együtt élnek olymódon, hogy a gyermekek biztonságosan tudjanak közöttük mozogni. A gyermeknevelés valamennyi családon belüli felnőtt közös feladata és felelőssége, függetlenül attól, melyik sejtben született a gyermek, kik a biológiai szülők.

Együtt a természettel: a szocioamor közösség

Több szocioamor család dönthet úgy közösen, hogy együtt egy szorosabb élettérközösséget alkotnak. A cél, hogy együttműködve formálják az életterüket, megteremtsék a környezettudatos, önfenntartó életmód feltételeit.

  •  
  •  
  •