A Fény birodalma – AZ1.HU

Téma: A Fény birodalma. Halálközeli élmény vizsgálata hipnózissal.
Hangfelvétel dátuma: 1994. augusztus 14.

A Fény és a Lények

Repülök egy ezüstös fénycsíkon… gyorsan… húz valami. Minden olyan világos, tiszta fény. Itt mosolygós lények vesznek körül. Fehér mosolygós lények. Barátságosak. Mosolyognak. Megfogják a karomat. Visznek… Ők a barátaim. Mindig ide jövök. Először mindig ide jövök. Ők pedig megmutatják, hová kell majd mennem.

Ez a legfelsőbb szint. Itt van a fény központja. Az életet, a tudást sűríti magába. A mindenséget… és szívja magába a tapasztalatokat, és árasztja szét. És valahányszor új élet kel útra, ezt viszi magával. Addig fog körbe forogni ez a folyamat, amíg minden a maga helyére nem kerül.

Itt a Földön nincs minden a maga helyén. A tudat mindig oda vetíti ki hatalmas sugarait, ahol szükség van rá. Ahol megvalósultak már az eszmék, amiket magában hordoz, ott nincs szükség körforgásra. Ott mindenki, aki eltávozik, beépül a lények közé, a központi tudatba. Ez nagyon intelligens és mindenre kiterjedő energia. Ez nem csupán az élet, ez minden. A Földnek, a földi életnek még körforgásban van része. Vannak, akik nem ide jutnak. Hanem fejlődésük szerint egy másik szintre. S addig járják a szinteket, ha kell többször, amíg megértek arra… amíg nem tudják a közvetítő anyagot továbbvinni és magukban táplálni.

A Föld átlényegülhet

Ezek a szintek abban különböznek, hogy más-más mértékben közvetítik a beléjük táplált energiákat, tudást… amit tudásnak neveztünk; növekvő, vagy ahogy vesszük, csökkenő sorrendben. Mindegyik más fokon. Olyan ez, mint az iskola. Megmérettél, és oda kerültél, ahol a helyed van, és onnan mész tovább. És addig jutsz mindig ugyanoda vissza, amíg nem vagy alkalmas arra, hogy egy fokkal tovább lépjél. Mindenki elérkezik majd erre a szintre. A Föld átlényegülhet. De ha elpusztítjuk, a folyamat megszakad, és ha nem fogadjuk el a segítőket, ha tiltakozunk, ha csak a saját fejünk után megyünk, a Föld és minden lakója elpusztul, elvész. A kisugárzásuk, a tudás elvész, megsemmisül, és nem teljesedik ki a mindenségnek ez a része. Mi felelősek vagytok a mindenségért is. Hogy mindig oda jusson a legtöbb tudás, a legtöbb tárolt anyag, ahol szükség van rá…

Minden élőlénynek más szinteket kell bejárnia. A rá vonatkozó szinteket, amik kiegészítik az univerzum különböző részeit. Ha az egyik univerzum megsemmisül, károsodik a másik is. Olyan ez, mintha megcsonkítanánk egy virágot. Mindennek megvan a saját helye; s azon belül kell tökéletesnek lenni… viszonylag tökéletesnek. Hiszen mi magunk is formálódunk itt, alkalmazkodunk a bővülő anyaghoz, tudáshoz. A tökéletesség mindig viszonylagos; mindig az adott állapotnak megfelelően értelmezhető. Állandó tökéletesség nincsen, nem is létezhet. Maga a központi tudat is formálódik, változik. A központi tudat minden, amiben benne van az élet. Az univerzum egy részének a tartalma. Olyan, mint egy belső mag, amely mindent magában hordoz és kiközvetít. Soha nem pusztul el.

A tudás körforgása

Minden élet magában hordozza ezt a központot, ami a Fény, és kisugározza… Kölcsönhatásba kerülünk általa egymással, és így tudunk fejlődni. A fogantatás pillanatában, amikor formát kezd ölteni a testünk, lassan beleépülnek a tartalmi energiák, a Fény. S ha megszületünk, az energiák fokozatosan kifelé áramlanak és kölcsönhatásba kerülnek egymással. A kölcsönhatások által formálódik, alakul. Majd a halál – a fizikai, testi halál – bekövetkeztével a Fény, azaz a tartalom, eltávozik. Magával viszi mindazt, amit addig összegyűjtött. És ezt a tartalmat beépíti ebbe a központi tudatba. De ha a szint, a tartalom nem megfelelő, nem jut el csak addig a szintig, ahol mindezt visszairányítják. S addig irányítják, amíg egy szinttel feljebb nem jut. Amíg a tartalom el nem éri a megfelelő tudást, a megfelelő mennyiséget.

A tudást nem lehet mértékegységgel mérni; nem lehet behatárolni, hogy mettől meddig elfogadható. A tudás mindig akkor mérődik le, amikor kibontakozik is leolvashatóvá válik. Ez nem betűkkel, számokkal történik…

Nem szeretnél lemaradni a legújabb történetekről? Kérj értesítést az e-mail címedre.

  •  
  •  
  •