A bennünk élő hangya - AZ1.HU

Tudtad, hogy a hangyák adják a szárazföldi állatok biomasszájának mintegy húsz százalékát? Ezzel kb. annyi tonna súlyuk van, mint együtt a 7 milliárd embernek. Számítások szerint nagyságrendileg 100 billiárd (1017) hangya él a Földön, csak talajlakó mikroorganizmusból van több. Az állatvilág legnagyobb ismert együttélő közösségét is hangyák alkotják. Észak-Olaszországtól Spanyolország északi részéig, több mint 6000 km hosszan húzódik a tengerpart mentén az egymással rokon hangyák szuperkolóniája. A hangyáknak azonban van egy olyan tulajdonságuk, ami az emberek számára sokkal meghatározóbb, mint a mennyiségük. Illetve valahol ez is összefügg azzal, hogy domináns élőlények a Földön…

A hangyakolóniák ún. szuperorganizmusként működnek, ami a legintegráltabb együttélési forma, amit a Földön ismerünk. Minden egyes hangya rendelkezik azon tulajdonságokkal, amikkel elméletileg egymagában is életképes. De valójában úgy specializálódtak, hogy hosszútávon csak közösen tudnak túlélni.

Nem csak az ember, hanem az élő természet minden megnyilvánulása részese azoknak a körforgási folyamatoknak, amelyek révén információk áramlanak a fizikai anyag és a mélytudat között. Ez teszi lehetővé, hogy az élő anyag információs szinten hálózatszerűen összekapcsolódjon, képes legyen kommunikálni minden irányba. Felvetődik a nagyon izgalmas kérdés: milyen információkat küldenek akár az állatok, akár a növények a mélytudat világába, és ezek hogyan hatnak ránk emberekre?

A hangyatársadalom által táplált mélytudati klaszter az egyik legdominánsabb olyan jellegű mentális-érzelmi rendszer, ami a kollektivizálás, az együttműködés irányába tereli az élővilágot. A történelmünket átszövik azok a filozófiák és ideológiák, amelyekben tettenérhető ez a hatás. Hogy ezek miért vannak kudarcra ítélve, az eléggé kézenfekvő: az individualizmust teljesen háttérbe szorító kollektív együttműködés feltétele egy olyan kommunikációs rendszer, amely lehetővé teszi a korlátlan információáramlást. Ebben az egyén gondolatai és érzelmei automatikusan a közös gondolkodás és érzelemvilág részévé válnak, és nem csak mélytudati szinten. Ennek pedig már a lehetősége is riasztja a legtöbb embert. Mert a szuperorganizmusok világában nincs enyém-tiéd, nincs szerzői jog és adatvédelem, nincs titok, félrevezetés és manipuláció, nincs hatalom.

A hangya és az anarchizmus

Ezeket elolvasva az ember elsőre azt gondolhatná: na, egy ilyen közösség halálra van ítélve, szétfeszítik az “anarchista” eszmék. De nem így van, a hangya-világ úgy jelenik meg számunkra, mint az egyik legösszetartóbb társadalom, ahol szinte katonás rend mentén szerveződik az együttélés, amibe minden egyed maximálisan beleadja a képességeit. Mégis minden hangya szabad, nem úgy tűnik, hogy külső erőszak hatására fognak össze. Nem jár pénz az együttműködésért, a ranglétrán sem lehet feljebb lépni. Úgy tűnik, semmiféle individuális előnyt nem biztosít az együttműködés, mégis minden egyed önként vállaltan a kollektíva része.

A hangya-világ működése azért is érdekes számunkra, mert jellemzőit tekintve hasonlít a mélytudat működésére: az egyedi érzelmeket és információkat tömörítő klaszterek összetett kommunikációs hálózattá szerveződnek. Komplex, de közös “döntéshozatali” mechanizmusok működtetik a teljes rendszert. Hasonlóan működik a versengés is: az összetartozó, rokonsági viszonyban álló hangya-kolóniák nem bántják egymást, ezzel szemben agresszívan viselkednek más fészkekhez tartozó fajtársaikkal szemben. Ugyanez mondható el a mélytudati mentális és érzelmi tartalmakról. Az azonos alapkóddal rendelkező informácós terek “rokonként” viselkedve összefüggő klaszterrendszert alkotnak, ugyanakkor versengenek az eltérő alapkóddal rendelkező információs terekkel. A mélytudati tartalmak esetében ilyen szuperklaszterek a YAZ és a DAI.

Kattints, ha:

Kapcsolódás - AZ1.HU
Naprakész kapcsolat - AZ1.HU
Támogatom - AZ1.HU
  •  
  •  
  •